Voor wie

 

Wanneer je last hebt van langer durende klachten/problemen of van complexe problematiek kan psychotherapie helpen. Als je psychotherapie overweegt is het belangrijk om te weten dat psychotherapie doorgaans de problemen niet voor je oplost. Psychotherapie leert je vooral hoe je beter om kan gaan met moeilijke gevoelens en moeilijke situaties. Je zult merken dat je psychische klachten daardoor beter hanteerbaar worden en vaak zelfs verminderen. Het komt geregeld voor dat bij de start van de therapie er eerst een lichte toename van psychische klachten is. Meestal zijn de therapie-trajecten langer durend.

Ik werk met mensen van 18 jaar en ouder die door de huisarts zijn verwezen voor specialistische gezondheidszorg (sGGZ). Aangezien ik als zelfstandige werk, is het belangrijk dat je voldoende hebt aan wekelijkse gesprekken. Wanneer je meer nodig hebt, en/of er sprake is van (ernstige) verslavingsproblematiek, psychotische problematiek, acute suïcidaliteit of huidig delict-gedrag is het een voorwaarde dat je voor die specifieke problematiek ook behandeling elders hebt. 

Let op: ik werk contractvrij. Zie tabblad 'Kosten' voor meer informatie.