Werkwijze

 

Onder het tabblad 'Therapeut' vind je informatie over mij en mijn behandelvisie. Binnen een behandeling kan ik gebruik maken van verschillende therapeutische stromingen en behandelmethodes. Meer informatie hierover kun je op deze pagina vinden, onder het kopje 'Therapie Methodes'.

Mocht je psychotherapie binnen mijn praktijk overwegen, is het goed mijn werkwijze te weten:

 

Vooraf

Bij het eerste gesprek moet je meenemen:
– Een verwijsbrief van de huisarts
– Een geldig identiteitsbewijs

Intakefase
de intakefase bestaat meestal uit 2 gesprekken van 1 uur. In deze gesprekken zullen we kennismaken, zaken bespreken rondom betalingen, privacy en toestemming. We verkennen daarnaast je klachten/problemen, maar ook je huidige levensomstandigheden en je achtergrond. Tijdens de intakefase krijg je een of meerdere vragenlijsten mee naar huis, waarvan we de uitslag later met elkaar bespreken.

Behandelplan

Op grond van de verzamelde informatie in de intake, stel ik een behandelplan op. In dit behandelplan staat de diagnose en behandelingsindicatie. Als je akkoord bent met het behandelplan, kunnen we starten met je behandeling. Ik stuur dan met jouw toestemming een korte rapportage naar de huisarts/verwijzer.

Als een van ons beiden tijdens de intakefase of tijdens de behandeling tot de conclusie komt dat een behandeling ergens anders passender is, bespreken we samen de opties. Daarna verwijs ik je terug naar de huisarts of verwijs ik je door naar een andere zorgaanbieder.

Behandelfase

Normaal gesproken plannen we in het begin van de behandeling vrijwel wekelijks therapiesessies. In een latere fase van de behandeling zit er normaal gesproken meer tijd tussen de sessies. Een standaard sessie duurt 60 minuten minuten. In overleg kunnen we hier uiteraard van afwijken. Als we bepaalde ervaringsgerichte oefeningen of EMDR (een vorm van traumabehandeling) gaan starten, plan ik doorgaans een langere sessie van 75 minuten tot 1,5 uur. 

Tijdens je behandeling adviseer ik je een therapie-dagboek bij te houden, waarin je na elke sessie enkele notities of tekeningen maakt van zaken die voor jou belangrijk waren. Dit kan je helpen om meer van de therapie te profiteren, en bovendien kun je zo ook achteraf de voortgang beter bekijken. We zullen de behandeling regelmatig samen evalueren en daar waar nodig zullen we het behandelplan bijstellen. 

Routine Outcome Measurement (ROM)
GGZ-aanbieders zijn wettelijk verplicht om hun cliënten bij aanvang van de behandeling, tussentijds en aan het eind van de behandeling digitale vragenlijsten aan te bieden. Dit wordt een ROM-meting genoemd. Met deze ROM-metingen kan meer zicht komen op het effect van de behandeling op de klachten. Ook ik neem ROM-metingen af. De uitslag van de ROM-metingen zullen we samen bespreken en komen in je dossier. Bij afsluiting van de behandeling wordt naast een ROM vragenlijst (de eindmeting) ook een vragenlijst aan je voorgelegd over je tevredenheid over de behandeling.

Samenwerking

Ik vind het belangrijk om daar waar nodig samen te werken met anderen. Dit betekent ook dat ik het belangrijk vind om daar waar jij dat wil je naaste omgeving bij de behandeling betrekken.

Zelf werk ik nauw samen met de andere behandelaren van de www.rijksstraatweg251.nl


Therapie Methodes

Psychotherapie

Psychotherapie is een (doorgaans) langer durende therapie geschikt voor klachten en problemen die al geruime tijd bestaan en die te complex of te hardnekkig zijn om in een kortdurend traject aan te pakken. Binnen de psychotherapie zijn er verschillende therapievormen die allemaal een andere achtergrond, theoretisch kader en werkwijze hebben. Een psychotherapeut kan zich specialiseren in die verschillende therapievormen. Hieronder vind je een uitleg van de meest gebruikte therapievormen binnen mijn praktijk.

Schematherapie

Schematherapie is een langer durende therapievorm, die effectief kan zijn voor mensen met ernstige psychische stoornissen, zoals een persoonlijkheidsstoornis of een vaak terugkomende depressie. Binnen schematherapie leer je gedragspatronen herkennen en ga je beter begrijpen waar ze vandaan komen. Je leert wat je nodig hebt om niet alleen bestaande gedragspatronen te veranderen, maar je kunt er uiteindelijk ook een evenwichtiger zelfbeeld door ontwikkelen.

https://www.schematherapie.nl/schematherapie

Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR)

EMDR is een therapie voor mensen die psychische klachten ontwikkelen na het meemaken van een schokkende, angstige of pijnlijke ervaring. Vaak gaat het om herinneringen aan de schokkende gebeurtenis die zich blijven opdringen, waaronder angstwekkende beelden (herbelevingen, flashbacks) en nachtmerries. Andere klachten die vaak voorkomen, zijn schrik- en vermijdingsreacties. We spreken dan meestal van een ‘posttraumatische stress-stoornis’ (PTSS).

EMDR is een kortdurende geprotocolleerde therapievorm. Als het gaat om een trauma na een eenmalige ingrijpende gebeurtenis, dan bent u vaak al na enkele sessies in staat om uw dagelijkse bezigheden weer op te pakken. Bij langdurig trauma en bij complexere problematiek duurt de behandeling langer. EMDR kan als op zichzelf staande behandeling worden geboden, maar ook worden ingezet als onderdeel van een totaalbehandeling.

https://www.emdr.nl/wat-is-emdr/

Cognitieve gedragstherapie (CGT)

CGT is een relatief korter durende behandelmethode die helpt bij diverse psychische problematiek (zoals bij een depressie, angststoornissen). Bij cognitieve therapie ligt de nadruk op het veranderen van de manier van denken. CGT gaat er namelijk vanuit dat als gedachten veranderen, vervolgens de gevoelens en het gedrag immers mee zal veranderen. Er wordt vaak gewerkt met huiswerkopdrachten en oefeningen.

https://www.cognitievegedragstherapie.nl/home