Rechten en privacy

 

Wet BIG:

Ik sta geregistreerd in het BIG-register en ben daarmee wettelijk bevoegd om mijn werk als Gz-psycholoog en als psychotherapeut te mogen uitvoeren. Kijk voor meer informatie op https://www.bigregister.nl/over-het-big-register.

WGBO:

In de wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst staan bepalingen over de behandelrelatie, geheimhouding van gegevens en rechten op informatie en inzage en rechten bij klachten. Hier houd ik me uiteraard aan.

Lees meer over de wet WGBO.

Avg:

De algemene verordening gegevensbescherming regelt de bescherming van persoonsgegevens, waar ik me aan te houden heb.
Lees meer over de Avg.
Lees meer over uw privacy.

 

Plichten

 

Cliënten worden geacht hun zorgverlener goed, eerlijk en volledig op de hoogte te stellen van hun problematiek; met juiste en volledige informatie kan ik sneller en beter een diagnose stellen en kan ik betere zorg verlenen. Hoewel dit logisch klinkt, wordt -vaak uit schaamte of in de overtuiging dat het onbelangrijk is- zaken niet verteld of anders voorgesteld. Niet eerlijk en volledig zijn staat echter een goede behandeling in de weg.

Naast eerlijkheid en volledigheid, wordt van cliënten verwacht dat ze zoveel mogelijk met de zorgverlener meewerken.

 

Tot slot is het betalen van de zorgverlener een belangrijke plicht van cliënten.

 

Klachten

 

Mocht je een klacht hebben over mij of over de behandeling, vind ik het fijn als je dit kenbaar maakt. We kunnen dan samen in gesprek om te bekijken wat er speelt en wat er nodig is. Een gesprek werkt vaak verhelderend.

Als een gesprek de onvrede niet bij je wegneemt, kun je contact opnemen met de klachtenfunctionaris van de LVVP (Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten).

Als hiermee de klacht nog niet verholpen is, dan kun je contact opnemen met een geschillencommissie. Via onderstaande link kom je bij de klachtenregeling van de LVVP,  waarop ook de contactgegevens van de klachtenfunctionaris en de geschillencommissie te vinden is. 

https://lvvp.info/voor-clienten/wat-als-ik-ontevreden-ben-de-behandeling/

 

Kwaliteitsstatuut

 

In mijn goedgekeurde kwaliteitsstatuut staat beschreven hoe ik werk. Via deze link kun je mijn kwaliteitsstatuut bekijken:

Kwaliteitsstatuut Lohman Psychotherapie.docx

 

Aanvullende informatie

 

Mariken Lohman

BIG-registratie GZ-psycholoog: 09911645425

BIG-registratie psychotherapeut: 29911645416

KvK-inschrijving: 84653094

AGB-code: 94016431

AGB-praktijkcode: 94066632