Verzekerde zorg

 

Contractvrije/verzekerde zorg:
Psychotherapie wordt altijd voor een deel vergoed vanuit het basispakket door je zorgverzekering. Je hebt dan wel een verwijzing van de huisarts nodig voor gespecialiseerde GGZ-zorg (sGGZ). Soms heeft je zorgverzekering nog aanvullende eisen om voor de vergoeding in aanmerking te komen. Of de behandeling helemaal
 of voor een deel door jouw zorgverzekering vergoed wordt, hangt af van het type polis dat je hebt (volle restitutie, gedeeltelijke restitutie of natura polis).

 

Zodra je nakijkt hoeveel jouw zorgverzekering vergoedt, is het belangrijk te weten dat ik contractvrij werk én dat ik voor behandelsessies het NZA-tarief hanteer. Hieronder leg ik beide zaken uit:

 

Als zelfstandig psychotherapeut werk ik contractvrij; ik heb geen contracten met zorgverzekeraars afgesloten. Meer informatie over contractvrije zorg is terug te lezen op: http://contractvrijepsycholoog.nl  Dit contractvrij werken betekent voor jou dat je maandelijks een factuur krijgt opgestuurd van de behandeling. Je betaalt de factuur en kunt daarnaast de factuur indienen bij je zorgverzekeraar.

 

Voor sessies reken ik de tarieven die zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorg Autoriteit, de zogenaamde NZA-tarieven. Een overzicht van deze NZA-tarieven voor 2024 vind je hier: NZA Tariefbeschikking 2024.xlsxLET OP:

Het kan dus zijn dat een deel van je factuur niet door de zorgverzekeraar wordt vergoed. Dit deel zul je zelf moeten betalen. Ik adviseer je om voorafgaand aan de aanmelding je goed te laten informeren door je zorgverzekeraar. De zorgverzekeraar kan je vertellen hoeveel procent ze vergoeden van het NZA-tarief (laat dit percentage bij voorkeur schriftelijk door hen vastleggen). Vraag ook gelijk bij je zorgverzekeraar na of er voorwaarden zijn aan een vergoeding voor psychotherapie in een vrijgevestigde praktijk zonder contract.

 

 

Aanvullende kosten

 

EIGEN RISICO 
Elk jaar zal de zorgverzekeraar eerst je eigen risico aanspreken wanneer je gebruik maakt van zorg. Dit eigen risico bedraagt in 2024 385 euro (mits je dit niet zelf verhoogd hebt). Houd er dus rekening mee dat wanneer je dit jaar nog geen zorg vergoed hebt gekregen, de zorgverzekeraar eerst dit bedrag zal inhouden op de vergoeding.

UITZONDERINGEN / NIET VERGOEDE ZORG  
Bepaalde diagnoses worden door de zorgverzekeraar niet vergoed, het gaat om de volgende classificaties: aanpassingsstoornis, identiteitsproblemen, werk- en relatieproblemen. Deze zorg valt onder 'niet basispakketzorg'.

NO-SHOW TARIEF 
Wanneer je niet naar een geplande afspraak kan komen, dien je je minstens 24 uur van tevoren af te melden. Voor het niet verschijnen zonder tijdige afmelding bij een gemaakte afspraak geldt een no-show tarief van 50 euro. Dit bedrag wordt niet door de verzekeraar vergoed en zul je zelf moeten betalen.