Verzekerde zorg

 

Contractvrije/verzekerde zorg:
Na een verwijzing van de huisarts voor gespecialiseerde GGZ-zorg (sGGZ), wordt psychotherapie gedeeltelijk vergoed vanuit het basispakket van je zorgverzekering. Of de behandeling deels
 of helemaal vergoed wordt, hangt af van het type polis dat je hebt (volle restitutie, gedeeltelijke restitutie of natura polis).

‚Äč

Als zelfstandig psychotherapeut werk ik contractvrij, wat betekent dat ik geen contracten met zorgverzekeraars heb afgesloten. Meer informatie over contractvrije zorg is terug te lezen op: http://contractvrijepsycholoog.nl  

Dit contractvrij werken betekent in praktijk dat je maandelijks een factuur krijgt, waarbij ik de NZA-tarieven hanteer. Je betaalt de factuur en kunt daarnaast de factuur zelf indienen bij je zorgverzekeraar. Een overzicht van de NZA-tarieven voor 2023 vind je hier: NZA Tariefbeschikking 2023.xlsx

 

LET OP:

Het kan dus zijn dat een deel van je factuur niet door de zorgverzekeraar wordt vergoed. Dit deel zul je zelf moeten betalen. Ik adviseer je om voorafgaand aan de aanmelding je goed te laten informeren door je zorgverzekeraar. De zorgverzekeraar kan je vertellen hoeveel procent ze vergoeden van het NZA-tarief (laat dit percentage bij voorkeur schriftelijk door hen vastleggen). Vraag ook bij je zorgverzekeraar na of er voorwaarden zijn aan vergoeding voor psychotherapie.

 

 

Aanvullende kosten

 

EIGEN RISICO 
Elk jaar zal de zorgverzekeraar eerst je eigen risico aanspreken wanneer je gebruik maakt van zorg. Dit eigen risico bedraagt in 2023 385 euro (mits je dit niet zelf verhoogd hebt). Houd er dus rekening mee dat wanneer je nog geen zorg vergoed hebt gekregen in dit jaar, de zorgverzekeraar eerst dit bedrag zal inhouden op de vergoeding.

UITZONDERINGEN / NIET VERGOEDE ZORG  
Bepaalde diagnoses worden door de zorgverzekeraar niet vergoed, het gaat om de volgende classificaties: aanpassingsstoornis, identiteitsproblemen, werk- en relatieproblemen. Deze zorg valt onder 'niet basispakketzorg'.

NO-SHOW TARIEF 
Wanneer je niet naar een geplande afspraak kan komen, dien je je minstens 24 uur van tevoren af te melden. Voor het niet verschijnen zonder tijdige afmelding bij een gemaakte afspraak geldt een no-show tarief van 50 euro. Dit bedrag wordt niet door de verzekeraar vergoed en zul je zelf moeten betalen. Als je niet kan komen vanwege corona-klachten of de geldende corona-regels, kan de afspraak omgezet worden naar een (beeld)belafspraak.